• Banner-2.jpg
  • Banner-3.jpg
  • Banner-4.jpg
  • Banner-5.jpg
  • Banner-6.jpg

Ως κρυψορχία ορίζεται η παθολογική κατάσταση κατά την οποία ο ένας ή και οι δύο όρχεις δεν έχουν κατεβεί στη φυσιολογική τους θέση, το όσχεο, από την κοιλιά του εμβρύου όπου βρίσκονται μέχρι τον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης. Είναι η συχνότερη διαμαρτία της ανάπτυξης των γεννητικών οργάνων στα αγόρια. Η συχνότητά της στον τοκετό είναι περίπου 4% και κατεβαίνει στο 1-1,5% στον 3ο μήνα της ζωής. Στο 85% των περιπτώσεων είναι ετερόπλευρη και στο 15% αμφοτερόπλευρη.

Ένα ποσοστό παιδιών με κρυψορχία θα είναι στείρα, ανεξάρτητα από τη ύπαρξη ενός ή περισσοτέρων παραγόντων όπως ηλικία, θέση του όρχεως κατά την επέμβαση, η ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη νόσος και είναι δύσκολο να προβλεφθεί ποια παιδιά με κρυψορχία θα είναι στείρα. Ακόμη και παιδιά με ετερόπλευρη πάθηση μπορεί να εμφανίσουν στειρότητα και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια γενικότερη δυσπλασία και δυσλειτουργία των όρχεων, η οποία περιλαμβάνει και τον φυσιολογικά κατελθόντα όρχι, που πιθανόν να οφείλεται είτε σε πρωτοπαθή αμφοτερόπλευρη βλάβη είτε σε ανώμαλο βιολογικό περιβάλλον. Επίσης τίθεται το ερώτημα εάν ο φυσιολογικός όρχις επηρεάζεται αρνητικά αμέσως ή εμμέσως από τον εν κρυψορχία όρχι.

Κρυψορχία - Παντελής Κατσίβας - Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος

Για τον χρόνο της επέμβασης είναι πλέον ευρέως αποδεκτό, ότι αυτή πρέπει να γίνεται επί ετερόπλευρης κρυψορχίας μεταξύ 6ου και 7ου μήνα, επί αμφοτερόπλευρης νόσου μεταξύ 4ου και 6ου μήνα, σε περίπτωση δε μη ψηλαφητού όρχεως τον 4ο μήνα της ζωής. Τα ανωτέρω όρια τέθηκαν με σκοπό να διατηρηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα γεννητικά κύτταρα, μια και έχει αποδειχτεί, ότι ενώ κατά τη γέννηση ο αριθμός των γεννητικών κυττάρων στους εν κρυψορχία όρχεις είναι φυσιολογικός, ένα μεγάλο μέρος από αυτά καταστρέφεται μέχρι την ηλικία των έξη μηνών. Για περισσότερα από είκοσι χρόνια η λαπαροσκόπηση είναι η μέθοδος εκλογής για την ανεύρεση του μη ψηλαφητού όρχεως και τον προγραμματισμό για ορχεοπηξία, υπερέχει δε τόσο του υπερηχογραφήματος, της αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας, όσο και της ανοικτής χειρουργικής επέμβασης. Τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής θεραπείας της κρυψορχίας ωθούν όλο και περισσότερες χειρουργικές ομάδες να χρησιμοποιούν την λαπαροσκόπηση και σε υψηλά κείμενους ψηλαφητούς όρχεις, αλλά και σε περιπτώσεις υποτροπών μετά από ανοικτή ορχεοπηξία.

Αίτια της κρυψορχίας

Πιστεύεται ότι ο όρχις έχει γενετική προδιάθεση ατελούς ή ανώμαλης καθόδου από την κοιλιακή κοιλότητα κατά την εμβρυική ζωή στο όσχεο κατά τη γέννηση. Διάφοροι παράγοντες, όπως ορμονικές διαταραχές (χοριακή γοναδοτροπίνη HCG), μηχανικά αίτια (στενώματα,συμφύσεις, μικρός μίσχος,κ.ά) ή και ορχικά αίτια ενοχοποιούνται για την πάθηση. Η κρυψορχία μπορεί να είναι ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη. Ο όρχις βρίσκεται συνήθως σε κάποιο σημείο του βουβωνικού πόρου. Σπανιότερα μπορεί να βρεθεί σε απίθανες θέσεις όπως η έσω επιφάνεια των μηρών, το αντίθετο όσχεο, το περίνεο, η ρίζα του πέους, κ.ά. Τότε όμως πρόκειται για εκτοπία του όρχεως.

Θεραπεία της κρυψορχίας

Συνυπολογίζοντας τη χαμηλή αποτελεσματικότητα και πιθανό κίνδυνο για τη γονιμότητα φαίνεται προτιμότερη η εξαρχής χειρουργική αντιμετώπιση.

Παλαιότερα υπήρχε η τάση για χειρουργική διόρθωση της κρυψορχίας μετά τα δυο πρώτα χρόνια ζωής. Τα νεότερα όμως δεδομένα συνιστούν την αποκατάσταση της, σε ηλικία 6 μηνών, λόγω του ότι μετά την ηλικία αυτή παρατηρείται εκφύλιση και ελάττωση των γεννητικών κυττάρων η οποία αποδίδεται στην έκθεση των όρχεων σε αυξημένη θερμοκρασία με αποτέλεσμα τη διακοπή της σπερματογένεσης και μεγάλη αύξηση του αριθμού των γεννητικών κυττάρων με αποπτωτική μορφολογία. Ωστόσο η εγχειρητική αποκατάσταση πρέπει να γίνεται με την χρήση μεγένθυνσης για την αποφυγή τραυματισμών του σπερματικού πόρου και των σπερματικών αγγείων

Κλείστε Ραντεβού
Με το Γιατρό

Στο

210 80 74 866

Ή επικοινωνήστε άμεσα μαζί του

Φόρμα Επικοινωνίας

Ιατρείο Κηφισιάς

Χ. Τρικούπη 197 & Σειρήνων
Κηφισιά, Τ.Κ: 14564, Αθήνα
Τηλ.: 210 80 74 866

Προβολή στο χάρτη

Ιατρείο Ωρωπού

Μικράς Ασίας 6, 1ος Όροφος
Νέα Παλάτια Σκάλας Ωρωπού
Τ.Κ: 19015, Αττική, Τηλ.: 2295 301061

Προβολή στο χάρτη

Που θα μας βρείτε