• Banner-2.jpg
 • Banner-3.jpg
 • Banner-4.jpg
 • Banner-5.jpg
 • Banner-6.jpg

Κιρσοκήλη: Τι είναι;

Η κιρσοκήλη αφορά την κιρσοειδή διεύρυνση των φλεβικών κλάδων που μεταφέρουν το αίμα από τους όρχεις στη γενική κυκλοφορία. Η διεύρυνση αυτή δημιουργείται είτε λόγω της κακής λειτουργίας των αντιπαλινδρομικών βαλβίδων της έσω σπερματικής φλέβας είτε λόγω της αυξημένης αντίστασης στην εκβολή της στην αριστερή νεφρική φλέβα όταν αφορά αριστερή κιρσοκήλη (εξηγεί την αυξημένη συχνότητα της αριστερής κιρσοκήλης).

Το σύμπλεγμα αυτών των φλεβών έχουν μορφή δικτύου και ονομάζεται ελικώδες πλέγμα (Pampiniform venous plexus). Η κιρσοκήλη εμφανίζεται στην ηλικία της προεφηβείας (13-15 ετών) και συνήθως διαγιγνώσκεται πέριξ της ενηλικίωσης (18-20 ετών) ή όταν κάποιος άνδρας προσπαθεί να τεκνοποιήσει ανεπιτυχώς και μπαίνει στη διαδικασία ελέγχου υπογονιμότητας ή όταν στην αυτοψηλάφιση του οσχέου ψηλαφάται μία μαλακή μάζα στο άνω τμήμα του οσχέου.

                                 k-1.jpg

Η συχνότητα είναι περίπου 15-18% στο γενικό ανδρικό πληθυσμό και αφορά οποιοδήποτε βαθμού κιρσοκήλη.

                                 k-2.jpg

Η συχνότητα της νόσου σε σχέση με τη θέση της είναι 85% αριστερά και 2-3% μόνο δεξιά, θέση η οποία χρήζει και περαιτέρω διερεύνησης. Σε ότι αφορά τους βαθμούς ανάλογα με τη μορφή της ή με τον τρόπο διάγνωσης αυτές είναι:

 • Υποκλινική: η διάγνωση γίνεται μόνο με υπερηχογραφικό έλεγχο χωρίς αυτή να είναι ψηλαφητή ή ορατή στη δοκιμασία valsalva (αύξηση ενδοκοιλιακής πίεσης, βήχας, σφήξιμο κοιλιακών τοιχωμάτων)
 • 1ου βαθμού: οι διατεταμένες φλέβες ψηλαφώνται στη διαδικασία αύξησης της ενδοκοιλιακής πίεσης (δοκιμασία valsalva) αλλά όχι στην ηρεμία
 • 2ου βαθμού: είναι ψηλαφητή και σε κατάσταση ηρεμίας αλλά δεν είναι ορατή μακροσκοπικά (από απόσταση)
 • 3ου βαθμού: είναι ορατή και μακροσκοπικά και όταν είναι σε προχωρημένο στάδιο παίρνει τη μορφή «σακούλας με σκουλήκια».

                               k-3.jpg 

Ο βαθμός της κιρσοκήλης δεν έχει άμεση συσχέτιση με το βαθμό της υπογονιμότητας που μπορεί να προκαλεί η κιρσοκήλη. Δηλαδή μπορεί να έχει κάποιος τρίτου βαθμού κιρσοκήλη με καθόλου ή μικρή υπογονιμότητα και υποκλινική ή πρώτου βαθμού κιρσοκήλη με μεγάλη μείωση των παραμέτρων του σπερμοδιαγράμματος.

Συμπτώματα

Στην πλειονότητα των ασθενών δεν υπάρχουν συμπτώματα ή είναι τόσο ελαφρά που ο ασθενής δεν δίνει σημασία. Σπάνια μπορεί να συνυπάρχουν ήπια αίσθηση βάρους ή πόνου στο σύστοιχο όρχι. Μπορεί να υπάρχει αλλαγή στο μέγεθος (μικρότερο) ή στην ψηλαφητική σύσταση του όρχι (πιο μαλακός). Στην ψηλάφιση παρουσιάζεται σαν μαλακής σύστασης μόρφωμα συνήθως στο άνω τμήμα του οσχέου η οποία μεγαλώνει όταν ο ασθενής βρίσκεται σε όρθια θέση και σχεδόν εξαφανίζεται κατά την κατάκλιση. Ο ασθενής να παρουσίαζει υπογονιμότητα και στα πλαίσια της διεεύνησης του να διαγνωστεί κιρσοκήλη.

Η κιρσοκήλη δεν είναι κακοήθεια και δεν θα γίνει ποτέ κακοήθεια σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ασθενούς.

Η πιο σοβαρή επίπτωση της κιρσοκήλης είναι η υπογονιμότητα. Ο λόγος για τον οποίο εμφανίζεται η υπογονιμότητα δεν είναι απολύτως γνωστός αλλά έχουν ενοχοποιηθεί κάποιοι παράγοντες.

 • Η στασιμότητα του αίματος ακριβώς πάνω από τον όρχι στις διατεταμένες φλέβες αυξάνει τη θερμοκρασία του η οποία μπορεί να επηρεάσει τη σπερματογένεση γνωρίζοντας ότι το ¼ του βαθμού κελσίου μπορεί να επηρεάσει τη δημιουργία γένεσης νέων σπερματοζωαρίων
 • Λόγω της παλινδρόμησης του αίματος βλαπτικές για τον όρχι ουσίες – τοξίνες παραμένουν στον όρχι και αυτές μπορούν να προκαλέσουν βλάβες σε αυτόν.
 • Σε μεγάλου βαθμού κιρσοκήλες η αυξημένη πίεση λόγω του μεγέθους της κιρσοκήλης μπορεί να συμπιέζει τον όρχι προκαλώντας βλάβες.
 • Νεότερες μελέτες ανέδειξαν τη μειωμένη κυκλοφορία τεστοστερόνης ενδοορχικά η οποία μπορεί να αποτελέσει αίτιο αναστολής σπερματογένεσης.

Διάγνωση

Η διάγνωση γίνεται με:

- Κλινική εξέταση (σε ύπτια και σε όρθια θέση σε ηρεμία και σε δοκιμασία valsalva – αύξηση ενδοκοιλιακής πίεσης)

- Έγχρωμο υπερηχογράφημα οσχέου με συνδυασμό Triplex οσχέου το οποίο μπορεί να διενεργηθεί σε ύπτια ή όρθια θέση με χειρισμό valsalva. Στην παραπάνω εξέταση μπορεί να παρατηρηθούν οι παλινδρομήσεις του αίματος στις φλέβες του όρχι, να μετρηθεί η διάμετρος της φλέβας και για τη διάγνωση πρέπει να επιβεβαιωθούν σε πάνω από δύο φλέβες διάμετρο άνω των 3mm σε συνδιασμό με παλινδόμηση του αίματος κατά την valsalva.

k-4.jpgk-5.jpg

                                     k-6.jpg           

- Σπερμοδιαγράμμα το οποίο μπορεί να είναι φυσιολογικό ή να παρουσιάσει παθολογικές τιμές στις παραμέτρους του. Γνωρίζουμε ότι η κιρσικήλη μπορεί να προκαλέσει μειωμένο όγκο σπέρματος, μειωμένο αριθμό, κινητικότητα και μορφολογία σπερματοζωαρίων.

                              k-7.jpg

Από τους ασθενείς που έχουν κιρσοκήλη γνωρίζουμε ότι μόνο το 30-40% παρουσιάζουν υπογονιμότητα ενώ οι υπόλοιποι μπορούν να τεκνοποιήσουν. Οι ασθενείς που έχουν κιρσοκήλη και δεν έχουν υπογονιμότητα ή οι παράμετροι του σπερμοδιαγράμματος τους είναι παθολογικοί ή έχουν ήδη παιδιά δεν χρειάζεται να κάνουν καμία παρέμβαση εκτός ενώ ισχύουν αλλά συνυπάρχουν συμπτώματα (βάρος, πόνος ή για αισθητικούς λόγους σε ασθενείς με μεγάλες κιρσοκήλες 3ου βαθμού ειδικά σε νεαρά άτομα).

Ποιοί είναι υποψήφιοι για θεραπευτικές παρεμβάσεις;

 • Όταν ανευρίσκεται κιρσοκήλη σε παιδιά προεφηβείας και ειδικά όταν είναι επηρεασμένο το μέγεθος και η ψηλαφητική υφή του όρχι.
 • Όταν βρεθεί σε ενήλικα που δεν έχει προσπαθήσει να τεκνοποιήσει ορχική ατροφία ή επηρεασμένη η ψηλαφητική υφή του όρχι
 • Όταν υπάρχει σχεδιασμός για υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
 • Όσοι έχουν επηρεασμένο σπερμοδιάγραμμα με παρουσία κιρσοκήλης
 • Όσοι παρουσιάζουν πόνο ή βάρος

Ο σκοπός της χειρουργικής επέμβασης με οποιαδήποτε μέθοδο είναι να απομονωθούν οι διατεταμένες και παθολογικές φλέβες και να γίνει ανακατεύθυνση της ροής του φλεβικού αίματος σε φυσιολογικές. Στην περίπτωση της ανδρικής υπογονιμότητας η χειρουργική αποκατάσταση της κιρσοκήλης μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα του σπέρματος και των επηρεασμένων παραμέτρων του (αριθμός, κινητικότητα, μορφολογία σπερματοζωαρίων) ως και 50% ενώ οι φυσιολογικές γονιμοποιήσεις μετά την επέμβαση υπολείπονται αυτού του ποσοστού και είναι περίπου 10% χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς το λόγο που υπάρχει αυτή η διαφορά των ποσοστών.

k-8.png

Οι ασθενείς όμως που σχεδιάζουν υποβοηθούμενη αναπαραγωγή με οποιοδήποτε τρόπο (IVF, σπερματέγχυση, κλπ) και έχουν υποβληθεί σε χειρουργική θεραπεία έχουν άνω του 50% πιθανότητες επιτυχίας σε σχέση με αυτούς που έχουν κιρσοκήλη και δεν έχουν υποβληθεί σε θεραπεία.

                                   k-9.jpg

Η μη θεραπεία της κιρσοκήλης δεν είναι σίγουρο ότι οδηγεί σε χειροτέρευση των παραμέτρων του σπερμοδιαγράμματος στο μέλλον. Άρα ένας ασθενής με κιρσοκήλη και φυσιολογικό σπερμοδιάγραμμα το πιο πιθανό είναι να μην χρειάζεται χειρουργείο εώς ότου αποδειχθεί υπογονιμότητα (συχνές ελεύθερες επαφές για ένα χρόνο χωρίς αποτέλεσμα).

Μετεγχειρητικές επιπλοκές

 • Εμφάνιση υδροκήλης (υγρό γύρω από τον όρχι 10%)
 • Υποτροπή της κιρσοκήλης (0,5-15% ανάλογα με την τεχνική)
 • Ατροφία του όρχι (κάτω από 0,3%)

Χειρουργικές τεχνικές

Η θεραπεία της κιρσοκήλης είναι χειρουργική και γίνεται με διάφορες τεχνικές.

 • Μέθοδος Palomo (απολίνωση της έσω σπερματικής φλέβας σε υψηλή θέση)
 • Μέθοδος Ivanissevich (απολίνωση των αγγείων σε βουβωνική θέση)
 • Υποβουβωνική θέση με χρήση μικροσκοπίου (έχει το μικρότερο ποσοστό υποτροπής με τις λιγότερες χειρουργικές επιπλοκές και το λιγότερο πόνο)

                               k-10.jpg

 • Λαπαροσκοπική (πιο περίπλοκη χειρουργική τεχνική η οποία χρειάζεται γενική αναισθησία και υψηλότερο κόστος χωρίς να παρέχει υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας)
 • Τεχνική Tauber (εναλλακτικά της χειρουργικής θεραπείας γίνεται έγχυση σκληρυντικών ουσιών στο διατεταμένο ελικώδες πλέγμα υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο)

Μετά την χειρουργική αποκατάσταση ο έλεγχος των αποτελεσμάτων γίνεται με επαναληπτικά σπερμοδιαγράμματα 4-6 μήνες μετά το χειρουργείο και κατά την αμερικάνικη ουρολογική εταιρεία 9 μήνες λόγω του ότι ένας πλήρης κύκλος σπερματογένεσης είναι περίπου 3 μήνες.

Γενικά η επέμβαση της κιρσοκήλης είναι μία μικρής βαρύτητας επέμβαση και διενεργείται σε μικρό χρόνο η οποία μπορεί να είναι καθοριστική για την επίτευξη τεκνοποίησης σε ζευγάρια με υπογονιμότητα.

Κλείστε Ραντεβού
Με το Γιατρό

Στο

210 80 74 866

Ή επικοινωνήστε άμεσα μαζί του

Φόρμα Επικοινωνίας

Ιατρείο Κηφισιάς

Χ. Τρικούπη 197 & Σειρήνων
Κηφισιά, Τ.Κ: 14564, Αθήνα
Τηλ.: 210 80 74 866

Προβολή στο χάρτη

Ιατρείο Ωρωπού

Καραϊσκάκη 31(πρώην Τρ. Πειραιώς), Τ.Κ: 19014, Καπανδρίτι
Τηλ./ Fax: 2295053100

Προβολή στο χάρτη

Που θα μας βρείτε